Resultaat Nietzsche-Wagner middag

  • Posted on: 11 April 2014
  • By: velden30
nietzsche wagner met Soroptimisten040

Op 16 februari jl. hebben we de Nietzsche-Wagner middag georganiseerd. Helaas hebben we diverse mensen teleur moeten stellen omdat we maximaal 120 stoelen beschikbaar hadden. Voor degene die zijn geweest: Wij hopen dat u dit een leuke middag vond en hebt genoten. Van bezoekers hebben wij terug gehoord dat zij dit als een bijzondere middag hebben ervaren, waarin muziek en verhalen elkaar goed hebben afgewisseld.

De opbrengsten van deze middag gaan naar de Stichting Give a hand. Deze stichting die gezondheidszorg voor ouderen in Letland bevorderd en daarnaast de eenzaamheid voor ouderen wil verminderen is blij met onze activiteiten. Zeker nu we met deze middag € 2100,- hebben opgehaald. Een fantastische resultaat wat we zonder de bezoekers niet hadden bereikt. Hartelijk dank hiervoor! Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, het Theo Driessen Instituut, Bob Selder en de sprekers van deze middag, die zich belangeloos hebben ingezet. En een prachtig programma hebben neergezet.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de lezing van Nelleke Canters, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan door een email te sturen. Wij zullen u deze tekst dan toesturen zodra deze beschikbaar is.  

Op deze middag zijn nieuwe ideeën geboren voor een vervolg op de Nietzsche – Wagner middag. Wat dit precies zal worden, dat zal de komende tijd zijn vorm gaan krijgen. Wij zijn van plan opnieuw een dergelijk evenement te organiseren. Zodra we meer concrete plannen hebben, zullen wij u hierover berichten. Wie weet heeft u te zijner tijd interesse op opnieuw deel te nemen.