Eindelijk is het dan zo ver........... op naar Zaube

  • Posted on: 21 June 2015
  • By: velden30

Op dinsdag 7 juli aanstaande zal de Letse Stichting Give a Hand in Zaube door de Soroptimisten Eindhoven feestelijk een auto overhandigd krijgen. Deze auto is bedoeld om bejaarden die in isolement op het Letse platteland leven naar het zorgappartement in het dorp te brengen waar zij een bad kunnen nemen, hun was kunnen doen en de dokter kunnen bezoeken. Daarna worden ze weer thuis gebracht. Zo worden de ouderen weer deel van de gemeenschap en hoeven zij niet naar een bejaardentehuis.

Situatie Letland

Letland is 1½ keer zo groot als Nederland en er wonen ca 2.5 miljoen mensen. Hiervan woont één miljoen in de hoofdstad Riga; de rest woont op het platteland. Circa 100.000 mensen zijn momenteel boven de 70 en wonen geïsoleerd op boerderijen. Niemand heeft stromend water; water komt uit een put op het erf. Alle boerderijen worden gestookt met hout. In de winters zakt de temperatuur naar min 30 graden, er ligt een meter sneeuw en er is geen openbaar vervoer. Vele ouderen kunnen van hun kleine pensioentje (60 tot 120 euro per maand) de dokter niet betalen, velen hebben geen telefoon, sommigen geen stroom. Een m3 hout kost al gauw 16 euro. Er is soms nauwelijks geld over voor voedsel of medicijnen. Men heeft recht op de dokter maar kan deze letterlijk en figuurlijk niet bereiken. Al met al ontstaat zo geen beeld om vrolijk van te worden. En ook toekomstige cijfers bieden vooralsnog weinig perspectief. De Nederlandse bevolking zal in 2060 voor ruim 27% uit 65-plussers bestaan. Dit aandeel zal in Letland naar verwachting circa 35% zijn (Eurostat, 2011).

In 2004 is Letland toegetreden tot de Europese Unie en sinds 1 januari 2014 kan men er met de euro betalen. Letland hoopt als onderdeel van de Europese Unie de economische crisis die het land hard heeft geraakt het hoofd te bieden en te worden opgenomen in de ‘vaart der volkeren’.

Hoe het begon

In 2007 startte in het dorp Zaube een project in het kader van “Kern met Pit” dat uitgevoerd werd door de Nederlandse Heidemaatschappij een project onder de naam “Give a Hand” (www.giveahand.nl). Het initiatief hiertoe werd genomen door een Nederlandse vrouw,  Margriet Lestraden, die enige jaren op het Letse platteland woonde. Het project was bedoeld om ouderen die geïsoleerd op hun boerderij wonen en die er slecht aan toe zijn, regelmatig een doktersbezoek te geven. Het was een doorslaand succes en ouderen keken reikhalzend uit naar het bezoek van de dokter. Een enquête maakte de ernst van de situatie duidelijk; schrijnende eenzaamheid, geld tekort en de onmogelijkheid om zichzelf, kleding en beddengoed te wassen, maakte dat de stichting een appartement kocht naast de dokterspraktijk. De kosten voor de aanschaf werden bijeengebracht door de vrouwen uit het dorp die prachtige sokken en wanten breiden. Deze sokken en wanten werden cadeau gegeven aan Nederlandse donateurs van de stichting. In 2011 hadden de vrouwen 700 paar sokken om niet gebreid en kon de flat worden aangeschaft. In 2011 en 2012 werd gerenoveerd en aangepast met behulp van EU subsidie. Een wasmachine en droger werden geschonken. Sinds augustus 2012 wordt de flat gebruikt, niet alleen door bejaarden maar ook door mindervaliden uit de omgeving. Het appartement vervult nu al een belangrijke centrumfunctie. Het wordt nu mogelijk om spreekuren van opticien, fysiotherapeut, tandarts, pedicure te organiseren. Ook scholieren worden betrokken bij projecten die het leven van de ouderen makkelijker maken. De gemeente is een overeenkomst met Give a Hand aangegaan en draagt zorg voor de vaste lasten. Een nieuw project dat op stapel staat,  is het mogelijk maken van een regionaal uitleendepot voor verpleegmaterialen.

Particulieren en bedrijven

Vele particulieren en bedrijven hebben het project sinds 2007 gesteund en mogelijk gemaakt. Een grote injectie werd o.a. geleverd door de Soroptimisten Achterhoek en dit stokje werd overgenomen door de Soroptimisten Eindhoven. Soroptimist International zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen op de wereld**. Gedurende twee jaar adopteerden de Soroptimisten Eindhoven het project en organiseerden tal van activiteiten om de aanschaf van de “Give a Hand Taxi” mogelijk te maken.

De Stichting Give a Hand maakt gebruik van bestaande infrastructuren zodat deze pilot eenvoudig in andere gemeenten in Letland maar ook in heel voormalig oost Europa uitgerold kan worden, waardoor een eenvoudige en structurele vorm van ouderenzorg kan ontstaan.