Stichting Kumi Hospital Uganda

Stichting Kumi Hospital Uganda is in 2004 opgericht door Steffie Mooren. Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de moeder- en kindzorg, heeft het aandachtsgebied zich inmiddels uitgebreid naar 4 pijlers:

1. Primaire zorg voor moeder en kind: deze pijler is de basis van de stichting. Gerealiseerde projecten zijn de algemene verbetering van de verloskundige zorg, bouw van een operatiekamer bij de verloskamer, renovatie van de kinder- en kraamafdeling, veldwerk etc

2. Onderwijs is toekomst: Goed onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde waarmee de cirkel van armoede kan worden doorbroken en een goede toekomst mogelijk wordt gemaakt. De stichting werkt nauw samen met Adesso Primary School, de basisschool die op de compound van het ziekenhuis ligt.

3. Streven naar zelfredzaamheid: de stichting investeert in projecten waarmee het ziekenhuis op lange termijn zelfvoorzienend kan zijn, om zodoende continuïteit te bieden in de zorgverlening en in hun eigen bestaansrecht (en daarmee in de inkomens en levensstandaard van hun personeel).

4. Een acceptabele levensstandaard: Mensen hebben recht op voorziening in de primaire levensbehoeften: water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp

Voor deze stichting is het Kumi-ziekenhuis het vertrekpunt, de spin in het web en de drijvende kracht achter hun initiatieven. Daar liggen de ‘roots’ van de stichting, en zij bouwen graag voort op de goede en betrouwbare contacten die door de jaren heen zijn opgebouwd met het ziekenhuismanagement. Elke gedoneerde euro willen zij ten goede laten komen aan de projecten van Kumi Hospital. Hiervoor proberen zij de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. De stichting draait op vrijwilligers. Jaarlijks wordt het ziekenhuis door een vertegenwoordiging van de stichting bezocht, vliegtickets en verblijf worden uit eigen zak betaald. Met de jaarlijkse bezoeken kunnen zij met eigen ogen de voortgang en verbeteringen zien, bestedingen controleren en de resultaten terugkoppelen aan de donateurs. Overigens worden gelden voor aankoop van hulpmiddelen en investeringen voor renovatie- of bouwprojecten pas overgemaakt na inzage (per mail of ter plekke) van offertes. Bij twijfel of onduidelijkheden wordt het ziekenhuismanagement geraadpleegd, of Nederlandse projectleiders die ter plaatse zijn. Daadwerkelijk laten zien waar het geld naartoe gaat, dat is de kracht van onze stichting.

Meer info: http://www.kumihospital.nl/