Give a hand

De situatie:

In Zaube, een landelijk dorp, 90 km ten Noord-Oosten van Riga, wonen, zoals in heel Letland, veel mensen op boerderijen. Velen van hen zijn oud en hebben regelmatig  medische zorg en maatschappelijke hulp nodig. Oudere mensen op het platteland hebben vaak geen mogelijkheden om hun problemen op te lossen. De weg naar het dorp is te lang, helemaal in de winter, als de sneeuw een meter hoog ligt en de temperatuur naar min 30 daalt. Ze hebben geen telefoon, geen wasgelegenheid en soms zelfs geen stroom. Als ze kinderen hebben die in de buurt wonen, hebben ze geluk maar als dat niet zo is dan zijn ze aan het lot overgeleverd. Het is geen oplossing om duizenden bejaardenwoningen te bouwen. De meesten zijn gelukkig in het huis waar ze hun hele leven gewoond hebben en met een beetje hulp en zorg kan het leven een vreugde zijn.

In het systeem van "Give a Hand" zijn de maximale kosten om medische, sociale en  praktische hulp te geven maximaal € 100,- per persoon per jaar. De hulp komt uit het dorp en is eenvoudig te organiseren. De bewoners in het dorp hebben een flat  naast de dokter gekocht en ingericht. Kinderen van de school hebben geholpen met het opknappen van de woning.

Doel van het project:

Het is de bedoeling dat de bejaarden thuis worden opgehaald, de flat 4 tot 6 uur gebruiken voor een douche, een wasje , een doktersbezoek en dan weer naar huis worden gebracht. Zo wordt een aantal problemen opgelost en kan men toch blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

Om de  jaarlijkse kosten van de flat te betalen zijn alle vrouwen uit Zaube aan het breien geslagen. De beroemde Letse sokken en wanten worden in Nederland verkocht.

Soroptimisten Eindhoven:

Onze club  wil geld bij elkaar verzamelen voor het aanschaffen van een personenbusje waarmee de ouderen thuis kunnen worden opgehaald. Daarnaast verkopen we ook hun gebreide sokken, eierwarmers, handschoenen e.d. We hopen in de zomer van 2015 het busje naar Zaube te  kunnen vervoeren.