Syrië "Back to school"

De situatie:

Al 3 jaar lang leven Syrische vluchtelingen kinderen in vluchtelingen kampen in Turkije. Gevlucht voor het geweld in hun land. Naar school gaan was voor Syrische kinderen vanzelfsprekend: 95% deed dit, dagelijks. Eenmaal op de vlucht werd onderwijs voor velen echter een uitzondering.  

Doel van het project:

Nederlandse Soroptimistclubs en UNICEF Nederland slaan de handen ineen om deze generatie geen verloren generatie te laten zijn. Samen maken we het mogelijk dat ook deze kinderen weer ‘gewoon’ leerling kunnen zijn. 

In Turkije kreeg UNICEF begin 2013 van de Turkse overheid toestemming het onderwijs aan Syrische kinderen vorm te geven, in overeenstemming met het Turkse systeem en bijbehorende criteria. Inmiddels zijn er rond 800 leerkrachten opgeleid en kan óók het onderwijs buiten de kampen worden opgepakt.  

Soroptimisten Eindhoven:

Een groot probleem is daar gebrek aan ruimte en middelen: de bestaande scholen kunnen de duizenden extra leerlingen bij lange na niet aan. Met uitbreiding van eigen gebouwen,     aanpassing van andere panden en verdubbeling van lestijden wordt gewerkt aan oplossingen. UNICEF helpt met de aanschaf van 50 prefab scholen.
Met het project Syrië ‘Back to School’ tekenen Nederlandse Soroptimistclubs voor de realisatie van tenminste één prefab school, inclusief inrichting, leermiddelen, lessen en veilig vervoer naar en van school, waar dat nodig is. Voor de periode van 2014 -2016. Er is hiermee zeker € 300.000,- gemoeid, dus minimaal € 100.000,- per jaar. Met hogere bedragen wordt méér mogelijk.  Ook club Eindhoven werkt mee aan dit project.   http://syrieback2school.weebly.com/